Sklep SaveMc

Regulamin Sklepu SaveMc

1§ Definicje

  • 1.1 Serwer SaveMc – oznacza serwer dostępny pod adresem savemc.pl lub play.savemc.pl który świadczy nieodpłatnie usługi w postaci udostępnienia serwera gry minecraft.
  • 1.2 Sklep SaveMc – należy przez to rozumieć witrynę WWW w sieci Internet znajdująca się pod adresem https://sklep.savemc.pl, za pomocą której Serwer SaveMc oferuje możliwość dobrowolnej wpłaty na rzecz konta w serwisie lvlup.pro.
  • 1.3 Regulamin Sklepu SaveMc – regulamin określający dokładnie zakres i sposób korzystania ze Serwisu.
  • 1.4 Regulaminu Serwera – regulamin dokładnie określający dokładnie zakres i sposób korzystania ze Serwera SaveMc dostępny pod https://savemc.pl/regulamin/.

1§ Postanowienia ogólne

  • 2.1 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu SaveMc.
  • 2.2 Serwer SaveMc świadczy nieodpłatnie usługi w postaci udostępnienia serwera gry minecraft dostępnym pod adresem savemc.pl.
  • 2.3 Za dobrowolne wpłacenie danej kwoty na rzecz lvlup.pro poprzez Skelp SaveMc, Serwer SaveMc dodaje dodatkowo dodatki estetyczne opisane na stronie sklepu dla wpłacającego na określony czas na Serwerze SaveMc w ramach podziękowania.
  • 2.4 Za dobrowolne wpłacenie danej kwoty na rzecz lvlup.pro poprzez Skelp SaveMc, Serwer SaveMc dodaje dodatkowo dodatki estetyczne dla wpłacającego na określony czas na Serwerze SaveMc w ramach podziękowania.
  • 2.5 Jeśli zostanie naruszony Regulamin Serwera korzystanie z dodatków estetycznych może zostać tymczasowo zablokowane.
Status serwera

Cel miesięczny

0%

„Utrzymanie serwera”

Ostatnie zakupy

Predatorix
Ranga VIP na 1 dzien
IFirstXQ_
Ranga VIP na 1 dzien
IFirstXQ_
Ranga VIP na 1 dzien
IFirstXQ_
Ranga VIP na 1 dzien
IFirstXQ_
Ranga VIP na 1 dzien